Sản phẩm tiêu biểu
Bài viết xem nhiều

Tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy cho thiết kế văn phòng

  11/12/2022
  • Phân nhóm dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng: Công trình thuộc nhóm F4 (các công trình giáo dục, đào tạo, trụ sở làm việc, tổ chức khoa học, nghiên cứu và thiết kế, cơ quan quản lý) [1, tr.15] (bảng 06)
  • Có Bể nước (ngầm) phục vụ PCCC
  • Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà. Cho phép các lối ra thoát nạn từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm của nhà nhóm F4 đi vào sảnh của tầng 1 theo các cầu thang bộ riêng loại 2 [1, tr.17].  Các tầng hầm và nửa hầm phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn khi có diện tích lớn hơn 300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồng thời [1. Tr.18]. Trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các khoang đệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy. [1, tr.27]
  • Các tầng nhà thuộc nhóm F4 phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn [1, tr.18]
  • Các gian phòng có mặt đồng thời hơn 50 người phải có ít nhất 02 lối thoát nạn [1, tr.17]
  • Khi một gian phòng, một phần nhà hoặc một tầng của nhà yêu cầu phải có từ 2 lối ra thoát nạn trở lên thì ít nhất hai trong số những lối ra thoát nạn đó phải được bố trí phân tán, đặt cách nhau một khoảng bằng hoặc lớn hơn một nửa chiều dài của đường chéo lớn nhất của mặt bằng gian phòng, phần nhà hoặc tầng nhà đó. Khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh gần nhất của chúng [1, tr.18]

Bình luận